preload

Lekcja 16

Nie znam tych mężczyzn. Ty ich znasz?   No conozco a estos hombres. ¿Tú los conoces?

Lekcja próbna

Lección 16, Tema: No conozco a estos hombres. ¿Tú los conoces?
Lekcja 16, Temat: Nie znam tych mężczyzn. Ty ich znasz?

¡Hola! ¿Cómo estás?

Jest mi bardzo miło powitać Cię w drugiej części kursu "Hiszpański na Szóstkę"! Cieszę się, że zdecydowałeś się na kontynuację nauki razem ze mną. Gratuluję Ci tej decyzji, bo znajomość hiszpańskiego to będzie dla Ciebie doskonała inwestycja na całe Twoje życie!

Mam nadzieję, że materiał z pierwszej części kursu jest Ci dobrze znany i jesteś gotowy na przyswojenie kolejnej porcji słownictwa, wyrażeń i gramatyki. Jeśli tak, to zaczynamy!


Na dzisiejszej lekcji będzie sporo gramatyki. Wiem, że to niezbyt dobra wiadomość, ale nie martw się, wszystko wyjaśnię Ci tak, że zrozumiesz bez trudu. A dzięki temu opanujesz ważne zagadnienia, bez których ani rusz!

Tematem tej lekcji będzie dopełnienie bliższe (complemento directo) i dalsze (complemento indirecto) oraz stosowane z nimi zaimki. Brzmi skomplikowanie, ale tak naprawdę to jest całkiem proste, zaraz zobaczysz.

Zacznijmy od dopełnienia bliższego. Spójrz najpierw na poniższe zdania i posłuchaj ich.
Escucho la radio.
Słucham radia.
Contesto la carta.
Odpowiadam na list.
Czasownik "contestar" jest czasownikiem regularnym, oznacza "odpowiadać" i nie łączy się z żadnym przyimkiem, w przeciwieństwie do języka polskiego, gdzie mówimy "odpowiadać na coś". Jedynie w przypadku zwrotu "odpowiadać na pytanie" mogą pojawić się dwie opcje, a mianowicie "contestar la pregunta" i "contestar a la pregunta" i obie są poprawne.

Wracając do naszego zdania, "la carta" oznacza w języku hiszpańskim "list", zatem "contestar la carta" oznacza "odpowiadać na list".

Teraz kolejne przykłady.
Espero un telegrama.
Czekam na telegram.
Czasownik "esperar" oznacza "czekać" i tak samo jak w powyższym przykładzie mówimy po hiszpańsku "czekać coś", a nie jak w języku polskim "czekać na coś".
El profesor explica la gramática.
Nauczyciel tłumaczy gramatykę.
"Explicar" to regularny czasownik oznaczający "tłumaczyć".

W powyższych zdaniach fragmenty zaznaczone na niebiesko to właśnie dopełnienia bliższe, czyli complemento directo.

Co to jest dopełnienie?
Jeśli nie pamiętasz ze szkoły, to przypomnę Ci, że jest to część zdania określająca przedmiot czynności, o której mówi orzeczenie zdania (czasownik). Dopełnienie to zwykle jakaś rzecz lub osoba, której dotyczy omawiana czynność. Na przykład:

Kot pije mleko. - orzeczeniem jest tu pije, które mówi co robi podmiot zdania - kot. Ale CO konkretnie pije kot? Mleko! I właśnie mleko w tym zdaniu jest dopełnieniem.

W języku hiszpańskim ważne jest zapamiętanie następującej reguły. Mianowicie jeśli dopełnienie bliższe jest rzeczą, to czasownik łączy się z nim bezpośrednio, bez żadnego przyimka, tzn:

verbo + complemento directo (cosa) czasownik + dopełnienie bliższe (rzecz)

(przykłady tej zasady widzisz w zdaniach powyżej),
natomiast jeśli dopełnienie bliższe jest osobą, to czasownik łączy się z nim W KAŻDYM PRZYPADKU za pomocą przyimka "a", tzn:

verbo + a + complemento directo (persona) czasownik + a + dopełnienie bliższe (osoba)

Oto przykłady tej zasady. Dla lepszego porównania użyję tych samych czasowników co poprzednio, tylko dopełnienia zamienię na osoby.
Escucho a mi madre.
Słucham mojej mamy.
Contesto al profesor.
Odpowiadam nauczycielowi.
(Przypominam, że przyimek "a" i rodzajnik "el" łaczą się dając "al").
Espero a mi hermano.
Czekam na mojego brata.
Czy jak dotąd wszystko jest dla Ciebie jasne?

Przyjrzyj się zatem następującym pytaniom i spróbuj udzielić na nie odpowiedzi.
¿Qué compran ustedes?
Co państwo kupują?
Czy wiesz jak odpowiedzieć na to pytanie? Pamiętaj, że "ustedes" jest formą grzecznościową.

........................................

Odpowiedź może być np. następująca:
Compramos vino.
Kupujemy wino.
"Vino" to w tym zdaniu dopełnienie bliższe; kupujemy: co? - wino. Oczywiście zamiast wina może być jakakolwiek inna rzecz.

Następne pytanie jest następujące:
¿Qué fumáis?
Co palicie?
"Fumar" to czasownik regularny oznaczający "palić", w sensie "palić papierosa, fajkę...".

Zatem odpowiedź może być następująca:
Fumamos un cigarro.
Palimy papierosa.
I jeszcze jedno pytanie.
¿Qué estudian Susana y Pedro?
Czego uczą się Susana i Pedro?
Odpowiedź:
Susana y Pedro estudian inglés.
Susana i Pedro uczą się angielskiego.
Porównaj teraz dla przykładu zadane inne pytania, gdy dopełnieniem bliższym będzie osoba.
¿A quién espera usted?
Na kogo pan czeka?
Przypominam, że "czekać na kogoś" to "esperar a alguien".

Odpowiedź może być następująca:
Espero al señor García.
Czekam na pana Garcię.
Inne pytanie:
¿A quién visitas los domingos?
Kogo odwiedzasz w niedziele?
Możliwa odpowiedź to na przykład:
Los domingos visito a mi abuela.
W niedziele odwiedzam moją babcię.
Zatem "visitar monumentos" będzie oznaczać "zwiedzać/odwiedzać zabytki", a "visitar a una persona" będzie oznaczać "odwiedzać jakąś osobę".

Generalnie w większości przypadków "dopełnienie bliższe", czyli "complemento directo", odpowiada na pytania "kogo?/co?", np.:

"fumar un cigarro" - "palić (co?) papierosa"

"esperar el autobús" - "czekać (na co?) na autobus"
"esperar a Juan" - "czekać (na kogo?) na Juana"

"conocer esta ciudad" - "znać (co?) to miasto"
"conocer a este actor" - "znać (kogo?) tego aktora"

"mirar estos coches" - "patrzeć (na co?) na te samochody"
"mirar a estas chicas" - "patrzeć (na kogo?) na te dziewczyny"

"escuchar la música" - "słuchać (co?/czego?) muzyki"
"escuchar a los padres" - "słuchać (kogo?) rodziców"

Zdarza się jednak, że niektóre czasowniki wymagają zadania innego pytania po polsku, a mianowicie "komu?/czemu?", które jest pytaniem o "dopełnienie dalsze", czyli "complemento indirecto".

Najczęściej spotykany taki czasownik to "ayudar a alguien", czyli "pomagać komuś". Po polsku "pomagamy komu", a po hiszpańsku "pomagamy kogo". Tak samo jest w przypadku czasownika "contestar a alguien", po polsku "odpowiadamy komu", a po hiszpańsku "odpowiadamy kogo".
Carmen ayuda a su madre.
Carmen pomaga swojej mamie.
Zadawanie tych pytań bardzo pomaga w ustaleniu odpowiedniego zaimka, czy to dopełnienia bliższego czy dalszego. Najlepiej wyjaśni Ci te zagadnienia dalszy ciąg tej lekcji.

A oto jak wyglądają zaimki "complemento directo", czyli "dopełnienia bliższego", oraz "complemento indirecto", czyli "dopełnienia dalszego":

Sujeto (Podmiot) kto?/co?Complemento directo (Dopełnienie bliższe) kogo?/co?
Yo Tú Él/Ella/Usted Nosotros/as Vosotros/as Ellos/Ellas/Ustedes Me Te Lo(Le)/La Nos Os Los(Les)/Las


Sujeto (Podmiot) kto?/co?Complemento indirecto (Dopełnienie dalsze) komu?/czemu?
Yo Tú Él/Ella/Usted Nosotros/as Vosotros/as Ellos/Ellas/Ustedes Me Te Le Nos Os Les


A oto jak powyższych zaimków używa się w zdaniach.

Zacznijmy od przypadków najprostszych, a mianowicie od pierwszej i drugiej osoby.

Spójrz na poniższe zdania:
¿Me puedes ayudar, por favor?
Możesz mi pomóc, proszę?
No, lo siento, no te puedo ayudar.
Nie, przykro mi, nie mogę ci pomóc.
Sí, por supuesto, te puedo ayudar.
Tak, oczywiście, mogę ci pomóc.
Zwróć uwagę, że zaimek zawsze stoi przed czasownikiem, który jest odmieniony. Jeżeli w zdaniu znajduje się również bezokolicznik (czasownik w formie nieodmienionej), to można zaimek przyłączyć do tego właśnie bezokolicznika. Zatem powyższe zdania można powiedzieć w inny sposób i będą one tak samo poprawne, zobacz:
¿Puedes ayudarme, por favor?
Możesz mi pomóc, proszę?
No, lo siento, no puedo ayudarte.
Nie, przykro mi, nie mogę ci pomóc.
Sí, por supuesto, puedo ayudarte.
Tak, oczywiście, mogę ci pomóc.

Ciąg dalszy na następnej stronie...

Lekcja | Ćwiczenia | Ściąga
  Wszystkie lekcje Lekcja 17 Lekcja 17


Informacja o lekcjach próbnych
Lekcje próbne oraz próbne zestawy słownictwa służą do zapoznania się z możliwościami naszej platformy do nauki języków obcych. Lekcje te i zestawy są w pełni funkcjonalne, wymagają jedynie założenia konta i zalogowania się. Założenie konta jest bezpłatne i do niczego nie zobowiązuje.

Dzięki temu jako zalogowany użytkownik możesz bezpłatnie rozpocząć naukę z naszą platformą, a dopiero później zdecydować, czy chcesz ją kontynuować i wykupić pełny bezterminowy dostęp do wybranych kursów.