preload

Zestaw 3

Zaimki osobowe i czasownik "być"

Zestaw próbny
Liczba słów w tym zestawie: 11
Naciśnij poniższy przycisk Start lub wciśnij klawisz Enter, aby rozpocząć naukę.





Zestaw 2Zestaw 2 Wszystkie zestawy Zestaw 4 Zestaw 4